PSZ

Waarom naar de peuterspeelzaal?
De peuterspeelzaal is een kleine afspiegeling van hoe een schooldag er ongeveer uit zal zien. Hierbij leren de kinderen al in een kring te starten net als de kleuterklassen, het vrije spelen, de gezamenlijke activiteiten en het eetmoment samen. We zien dat de voorbereiding door middel van een peuterspeelzaal de overgang naar daadwerkelijk naar school gaan makkelijker verloopt.

De peuterspeelzaal is voor kinderen van 2 t/m 4 jaar. Alle kinderen die graag een ochtend met andere kinderen willen spelen en zo spelenderwijs kunnen voorbereiden op school zijn bij ons welkom.

De peuterspeelzaal is geopend van 08:30 – 13:00 op alle dagen tijdens schoolweken. LET OP! De peuterspeelzaal is tijdens vakantieweken gesloten.

Warme overdracht

Voordat uw kind naar de basisschool gaat, wordt u door ons uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Voor dit gesprek zullen wij ook een observatie invullen. Deze observatie zal met u gedeeld worden. Mocht u toestemming geven, dan zal de observatie ook gedeeld worden met de school. Op deze manier willen wij zorgen voor een warme overdracht naar de basisschool.

Onze visie

IK TEL MEE!
Ieder kind telt mee want ieder kind is belangrijk. Alle kinderen verdienen de kans om op zijn manier en op haar tempo te leren. Meetellen staat dan ook voor het leerproces dat we met de kinderen af willen leggen. Hierin is maatwerk erg belangrijk en bieden we zowel vanuit de groepsactiviteit als op individueel niveau voorschoolse uitdagingen op een speelse manier aan.

De voorschoolse ontwikkeling betrekt:
– Kennis en kunde van kleur-vorm
– Getallen concepten
– Grove en fijne motoriek
– Spraak en woordschat
– Sociaal gedrag / samenspelen
– Zintuigelijke ontwikkeling

Dagindeling

Hier kunt u zien hoe een ochtend op de peuterspeelzaal ongeveer verloopt. De activiteiten worden afgestemd op thema’s en feestdagen.

08:30 – 08:45 INLOOP
09:00 – 09:30 KRINGMOMENT
09:30 – 11:00 GROEPSACTIVITEIT
11:00 – 12:00 VRIJ SPELEN
11:45 – 12:30 LUNCH
12:30 – 12:45 VRIJ SPELEN
12:45 – 13:00 OPHAALMOMENT